EXHIBITION

  Exhibition
   งานใหญ่ระดับศูนย์การประชุมแห่งชาติ ที่ต้องติดตั้งบู้ธโครงสร้าง ทำงาน Display ต่างๆ
   หรือย่อส่วนมาเป็น Road Show, ผลิตบู้ธสำเร็จ แม้แต่ตั้ง Kiosk เราพร้อมจะเติมเต็มสีสั
   และแรงดึงดูดด้วยความสนุกจากพวกเรา แล้วจะเข้าใจนิยามคำว่า ตื่นตาตื่นใจ เพราะไม่
   เพียงแค่ความสมบูรณ์ครบ จบกระบวนความเท่านั้น แต่ความสนุก แบบ FUN ไม่จำกัด
   เรามีให้อย่างแน่นเอี้ยด